Inici  Informació corporativa Ordenances i reglaments

Informació corporativa

Disposicions normatives

Cercador

Ordenances fiscals

57 publicacions
Ordenances fiscals / Preus públics
3.11 Preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària 2024
28/12/2023 12:09 - Registre de publicació

3.11 Preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària 2024

Ordenances fiscals / Impostos
1.2.2 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 2024
28/12/2023 11:02 - Registre de publicació

1.2.2 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 2024

Ordenances fiscals / Preus públics
3.6. Preu públic pels serveis de serveis del casal obert municipal per infants, adolescents i les seves famílies 2024
28/12/2023 12:45 - Registre de publicació

3.6. Preu públic pels serveis de serveis del casal obert municipal per infants, adolescents i les seves famílies 2024

Ordenances fiscals / Preus públics
3.3. Preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps lliure 2024
28/12/2023 12:45 - Registre de publicació

3.3. Preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps lliure 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.18. Taxa per prestacions de serveis de la policia local i circulacions especials 2024
28/12/2023 12:45 - Registre de publicació

2.18. Taxa per prestacions de serveis de la policia local i circulacions especials 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.6. Taxa per a la prestació de serveis urbanístics 2024
28/12/2023 12:44 - Registre de publicació

2.6. Taxa per a la prestació de serveis urbanístics 2024

Ordenances fiscals / Preus públics
3.8. Preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música 2024
28/12/2023 12:44 - Registre de publicació

3.8. Preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música 2024

Ordenances fiscals / Preus privats
6.5. Preu privat per la prestació dels serveis d’activitats firals d’àmbit comercial de Mercamollet, SL 2024
28/12/2023 12:36 - Registre de publicació

6.5. Preu privat per la prestació dels serveis d’activitats firals d’àmbit comercial de Mercamollet, SL 2024

Ordenances fiscals / Preus privats
6.4. Preu privat per a la prestació dels serveis de restauració del bar-restaurant de l’equipament “el lledoner” 2024
28/12/2023 12:35 - Registre de publicació

6.4. Preu privat per a la prestació dels serveis de restauració del bar-restaurant de l’equipament “el lledoner” 2024

Ordenances fiscals / Preus privats
6.3. Preu privat per la prestació de serveis de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL 2024
28/12/2023 12:33 - Registre de publicació

6.3. Preu privat per la prestació de serveis de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL 2024

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès