Inici  Informació corporativa Ordenances i reglaments

Informació corporativa

Disposicions normatives

Cercador

Ordenances fiscals

57 publicacions
Ordenances fiscals / Taxes
2.16. Taxa pel servei municipal “la casa dels petits” 2024
28/12/2023 11:44 - Registre de publicació

2.16. Taxa pel servei municipal “la casa dels petits” 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.15 Taxa per la prestació de serveis de la Fundació Municipal Joan Abelló 2024
28/12/2023 11:40 - Registre de publicació

2.15 Taxa per la prestació de serveis de la Fundació Municipal Joan Abelló 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.14. Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils a l’ajuntament 2024
28/12/2023 11:39 - Registre de publicació

2.14. Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils a l’ajuntament 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.13. Taxa per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit 2024
28/12/2023 11:37 - Registre de publicació

2.13. Taxa per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.11. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 2024
28/12/2023 11:30 - Registre de publicació

2.11. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.10 Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús públic 2024
28/12/2023 11:27 - Registre de publicació

2.10 Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús públic 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.9. Taxa de serveis funeraris 2024
28/12/2023 11:25 - Registre de publicació

2.9. Taxa de serveis funeraris 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.8. Taxa per recollida de residus municipals 2024
28/12/2023 11:24 - Registre de publicació

2.8. Taxa per recollida de residus municipals 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.7 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua, hidrocarburs, telecomunicacions i similars 2024
28/12/2023 11:22 - Registre de publicació

2.7 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua, hidrocarburs, telecomunicacions i similars 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.5 Taxa prestació serveis intervenció administrativa activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia i controls posteriors inici activitats, controls periòdics i revisions periòdiques 2024
28/12/2023 11:19 - Registre de publicació

2.5 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques 2024

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès