Inici  Informació corporativa Atenció ciutadana

Atenció ciutadana

L’ Ajuntament de Mollet del Vallès ofereix diversos canals d’atenció de caràcter general adreçat a la ciutadania per tal d’oferir informació sobre l’administració municipal i la ciutat, així com oferir informació, assistència i gestió dels tràmits.

Atenció presencial

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) és l'oficina d'assistència en matèria de registre de l'Ajuntament i ofereix tota la informació disponible sobre l’Ajuntament i sobre la ciutat, així com la possibilitat de tramitar de forma integrada la majoria de les gestions municipals. L'OAC es troba a la planta baixa de la Casa de la Vila (plaça Major, 1) i comparteix espai amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que té delegada la gestió d'alguns tributs municipals.

Per a la majoria de tràmits es recomana cita prèvia.  La cita prèvia és obligatòria en horari de tarda. Es pot reservar hora de forma telemàtica a https://molletvalles.simplybook.it/ o, a través del telèfon, al 93 571 95 05. La cita prèvia és obligatòria en horari de tarda de l'atenció presencial.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana és, d’acord amb la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, oficina d’assistència en matèria de registre i, com a tal, d’acord amb l’art. 16.4 de la mateixa llei, és també punt de registre i derivació de documents i escrits adreçats a altres administracions públiques.

Horari d'obertura al públic

De dilluns a dijous, de 8 a 18 hores ininterrompudament, i divendres, de 8 a 15 hores. Setmana Santa, Nadal i els mesos de juliol i agost, de 8 a 15 h.

Durant l’any 2024, excepcionalment, per motius organitzatius de planificació horària, l'OAC romandrà oberta de 8 a 15 hores els dies següents:

- Del 2 al 5 de gener
- Del 25 de març al 5 d'abril
- Del 25 de juny al 4 de setembre
- Del 19 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025

Atenció telemàtica

A través de la seu electrònica es pot realitzar qualsevol tràmit.

En alguns casos serà necessari disposar d’identificació electrònica.

Atenció telefònica

L’assistència i atenció telefònica es presta a través dels telèfons següents:

- 93 571 95 05 (OAC. Informació i gestió telefònica)
- 93 571 95 00 (Centraleta telefònica de l'Ajuntament)

Oficines electròniques

Actualment hi ha disponibles quatre terminals d'autoservei tipus caixer que permeten concertar hora amb els serveis amb cita prèvia, obtenir un volant individual de padró, o realitzar diferents tràmits i pagaments.

Oficina electrònica Ajuntament (Pl. Major 1)
Oficina electrònica Comissaria Policia Municipal ( Pl. de Miquel Martí i Pol, 1)
Oficina electrònica Centre Cívic L'Era (c. Miguel de Cervantes 19)
Oficina electrònica Biblioteca Can Mulà - Jordi Solé Tura (Parc de Can Mulà)

Atenció per videotrucada

Aquest servei permet realitzar la majoria de tràmits que actualment es fan de manera presencial gràcies a la integració de la videoconferència al servei d'atenció ciutadana. Es pot demanar mitjançant hora concertada a través del web de cites prèvies https://molletvalles.simplybook.it/ 

Atenció amb llenguatge de signes

Aquest servei permet l’atenció de les persones sordes o amb discapacitat auditiva mitjançant la intermediació d’un video-intèrpret en llenguatge de signes. Es pot demanar mitjançant hora concertada a través del web de cites prèvies https://molletvalles.simplybook.it/

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès