Inici  Certificats digitals emprats i admesos

Certificats digitals emprats i admesos

Aquesta administració utilitza certificats electrònics reconeguts o qualificats per a la seva identificació electrònica i per a la realització d'actuacions administratives automatitzades

Certificats electrònics d’autenticació de lloc web (seu electrònica)

D'acord amb l'article 38.6 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic l'accés a aquesta Seu electrònica es protocol·litza utilitzant un certificat de Seu per a assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur  i una oficina pública reconeguda. A banda de no permetre la intrusió malintencionada de tercers.

Per a verificar la validesa del certificat d'aquesta administració pot utilitzar el servei VALIDe que el Ministeri de Presidència ha habilitat a aquest efecte.

Una vegada hagi accedit al servei segueixi les següents instruccions:

 1. Accedeixi a l'opció “Validar Seu electrònica"
 2. Introdueixi la direcció de la nostra Seu
 3. Introdueixi el codi de seguretat que es mostra
 4. Premi sobre el botó “Validar”

Certificats electrònics de segell electrònic

Per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, les Administracions Públiques poden utilitzar Segells electrònics basats en certificats que reuneixen els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

Un certificat de Segell Electrònic vincula unes Dades de Verificació de Signatura a les dades identificatives i d'autenticació d’una determinada Administració, organisme o entitat i la persona física representant de l'Administració, organisme o entitat Titular del certificat i, si escau, el personal en qui es delegui a l'efecte de l'actuació administrativa automatitzada.

Per a actuacions i procediments administratius automatitzats gestionats per aquesta administració pot descarregar-se aquest certificat de segell d'Òrgan incrustat en el document PDF que s'haurà generat de forma automàtica des de la Seu electrònica. Per a verificar la seva validesa, pot utilitzar el servei VALIDe que el Ministeri de Presidència ha habilitat a aquest efecte.

Una vegada hagi accedit al servei segueixi les següents instruccions:

 1. Accedeixi a l'opció “Validar Certificat"
 2. Seleccioni el certificat descarregat prèviament"
 3. Introdueixi el codi de seguretat que es mostra

VALIDe - Validació de certificats i signatures 

Certificats digitals admesos

La identificació i signatura electròniques són mecanismes que permeten a la ciutadania i a les persones jurídiques operar de manera telemàtica davant l'administració, assegurant la integritat de les dades que s'envien, així com la seva confidencialitat. Amb aquests sistemes electrònics podeu accedir a les vostres dades personals que disposa l'Ajuntament i a més podeu efectuar tramitacions telemàtiques amb total seguretat i amb totes les garanties jurídiques. 

Els sistemes d'identificació i signatura electròniques admesos per la Seu Electrònica per relacionar-se per mitjans electrònics són els reconeguts pel servei Vàlid del consorci Administració Oberta de Catalunya. Entre altres, s'admeten els següents:

 • IdCat. El consorci Administració Oberta de Catalunya ofereix aquest certificat electrònic per a la ciutadania, que s’instal·la al vostre navegador. L’Ajuntament de Mollet del Vallès és entitat de registre d’idCat, amb la qual cosa podeu sol·licitar el vostre idCat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
 • IdCat Mòbil. El consorci Administració Oberta de Catalunya ofereix aquesta identificació electrònica per a la ciutadania, que es basa en l’ús de claus d’accés enviades per SMS a dispositius mòbils. No cal instal·lació de la identificació a cap dispositiu.
 • DNI electrònic. El DNI Electrònic és l'adaptació del document d'identitat tradicional per al seu ús en la nova Societat de la informació. Per utilitzar-lo és necessari disposar d'un lector de targetes i tenir activat el certificat electrònic. A les dependències d'expedició del DNI de la Policia Nacional es pot activar el certificat a través dels punts d'autoservei disponibles. 
 • Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre ofereix un certificat digital reconegut per l'àmplia majoria de les administracions públiques a través del seu departament CERES. Es tracta d'un certificat que cal instal·lar al vostre navegador. Al web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre trobareu informació sobre com instal·lar aquest certificat en un dispositiu Android (mòbil o tablet per exemple).
 • Camefirma. Camerfirma és l'autoritat de certificació digital de les Cambres de Comerç espanyoles.
 • Firmaprofesional. Firmaprofesional emet certificats digitals especialitzats tant per als professionals, els seus col·legis i col·lectius, com per a empreses i els seus empleats.

Sistemes de signatura

La Seu electrònica permet la signatura dels interessats per qualsevol dels mitjans principals citats en l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

D'acord amb la normativa reguladora i sobre la base del principi de proporcionalitat, es determina el nivell de seguretat requerit per a cada tràmit.

Nivells de seguretat requerits segons el tràmit:

 • Tràmits de nivell ALT. Signatura electrònica reconeguda del formulari i dels documents aportats.
 • Tràmits de nivell SUBSTANCIAL. Signatura electrònica ordinària del formulari i dels documents aportats.
 • Tràmits de nivell BAIX. Els formularis i documents aportats no se signen.

 

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès