Inici  Informació corporativa Ordenances i reglaments

Informació corporativa

Disposicions normatives

Cercador

Impostos

5 publicacions
Ordenances fiscals / Impostos
1.2.2 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 2024
Ordenances fiscals / Impostos
1.2.1.Impost sobre construccions, instal.lacions i obres exercici 2024
29/01/2024 09:45 - Registre de publicació

1.2.1.Impost sobre construccions, instal.lacions i obres exercici 2024

Ordenances fiscals / Impostos
1.1.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2024
28/12/2023 10:59 - Registre de publicació

1.1.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2024

Ordenances fiscals / Impostos
1.1.2 Impost sobre activitats econòmiques 2024
28/12/2023 10:58 - Registre de publicació

1.1.2 Impost sobre activitats econòmiques 2024

Ordenances fiscals / Impostos
1.1.1 Impost sobre béns immobles 2024
28/12/2023 10:56 - Registre de publicació

1.1.1 Impost sobre béns immobles 2024

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès