Inici  Informació corporativa Ordenances i reglaments

Informació corporativa

Disposicions normatives

Cercador
125 publicacions
Ordenances fiscals / Preus públics
3.2. Preu públic per la prestació dels serveis esportius 2024
28/12/2023 11:54 - Registre de publicació

3.2. Preu públic per la prestació dels serveis esportius 2024

Ordenances fiscals / Preus públics
3.1. Preu públic per la utilització de béns propietat de l’ajuntament 2024
28/12/2023 11:53 - Registre de publicació

3.1. Preu públic per la utilització de béns propietat de l’ajuntament 2024

Ordenances fiscals / Preus públics
3.0. Ordenança general reguladora de preus públics 2024
28/12/2023 11:51 - Registre de publicació

3.0. Ordenança general reguladora de preus públics 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.19 Taxa pel subministrament d'aigua 2024
28/12/2023 11:49 - Registre de publicació

2.19 Taxa pel subministrament d'aigua 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.17. Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica 2024
28/12/2023 11:45 - Registre de publicació

2.17. Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.16. Taxa pel servei municipal “la casa dels petits” 2024
28/12/2023 11:44 - Registre de publicació

2.16. Taxa pel servei municipal “la casa dels petits” 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.15 Taxa per la prestació de serveis de la Fundació Municipal Joan Abelló 2024
28/12/2023 11:40 - Registre de publicació

2.15 Taxa per la prestació de serveis de la Fundació Municipal Joan Abelló 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.14. Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils a l’ajuntament 2024
28/12/2023 11:39 - Registre de publicació

2.14. Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils a l’ajuntament 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.13. Taxa per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit 2024
28/12/2023 11:37 - Registre de publicació

2.13. Taxa per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit 2024

Ordenances fiscals / Taxes
2.11. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 2024
28/12/2023 11:30 - Registre de publicació

2.11. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 2024

Desenvolupat per eCityclic
© 2022 Ajuntament Mollet del Vallès